Όχι άλλες διακοπές

Αυτές οι φετινές διακοπές θα μείνουν αξέχαστες.

Κάποιοι 24, κάποιοι άλλοι πραγματικά προνομοιούχοι 48....Ώρες

Σχόλια